Anahtar Kelimeler: ' EĞİTİME UZAKTAN DEVAM
  • Pazartesi 13.7 ° / 7.7 ° Dağınık bulutlar
  • Salı 14.8 ° / 8.7 ° Bulutlar
  • Çarşamba 16.7 ° / 8.6 ° Bulutlar

KOÜ'DE EĞİTİME UZAKTAN DEVAM

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılan KOÜ Senatosunda oybirliği ile alınan kararları duyurdu.

Kocaeli Sadettin Hülagü Senatoda 11 ayrı karar alınırken, Tıp Fakültesi'nde 4. ve 5. sınıarın klinik uygulamalarının yüz yüze yapılacağı, 6. sınıarın ise yüz yüze devam eden eğitimlerine yine devam edeceği belirtildi. Diş Hekimliği Fakültesi'nde 4. ve 5. sınıarın klinik uygulamalarının da yüz yüze yapılacağı ifade edildi. Bu iki fakülte dışındaki diğer lisans programlarının 4'üncü sınıarı ile önlisans programlarının 2'inci sınıarının uygulamalı, laboratuvar ve atölye çalışması gibi derslerinin öğrencinin talebi ve öğretim elemanının da kabul etmesi koşuluyla yüz yüze yapılabileceği vurgulandı.
Yüz yüze yapılacak eğitimlerin 5 Nisan Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken, HES kodu olmayanların derse giremeyeceği ifade edildi.
KOÜ’DE Alınan Kararlar
1-Tıp Fakültesi’nin; 1., 2. ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile (çevrim içi),
4. ve 5.’inci sınıarın klinik uygulamaları yüz yüze, 6’ıncı sınıarın yüz yüze devam eden eğitimlerinin yine yüz yüze devam etmesi, eğitim
 2-Diş Hekimliği Fakültesi’nin; 1., 2. ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile(çevrim içi) 4. ve 5’inci sınıarın klinik uygulamalarının yüz yüze yapılması,
3- Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki diğer tüm lisans programlarının 4’üncü sınıarı ile önlisans programlarının 2’inci sınıarının uygulamalı, laboratuvar ve atölye çalışması gibi dersleri isteğe bağlı olarak (öğrencinin talebi ve öğretim elemanının kabul etmesi koşuluyla) yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemi ile hibrit şekilde, teorik derslerin ise uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması, bununla ilgili kararların ve planlamaların, mevcut yürütülmekte olan çevrim içi(online) ders planlarına uygun şekilde akademik birimler tarafından belirlenmesi,
 4- Enstitülerde; uygulamalı dersler isteğe bağlı olarak (öğrencinin talebi ve öğretim elemanının kabul etmesi koşuluyla) yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemi ile hibrit şekilde, yeterlik sınavları ile tez savunma sınavı yüz yüze (kurum dışı jüri üyesi uzaktan canlı bağlantıyla katılı sağlayabilir), teorik derslerin ise uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması, bununla ilgili kararların ve planlamaların enstitüler tarafından belirlenmesi,
 5-Staj ve/veya işyeri eğitimleri gibi dersler, öğrenciler bulundukları illerde yapma imkanı varsa orada stajlarını ve/veya işyeri eğitimlerini yüz yüze yapabilmeleri, bununla ilgili denetleme ve değerlendirmeleri, sorumlu öğretim elemanı online ya da yüz yüze olarak yapması, eğer bulundukları illerde staj ve/veya işyeri eğitimlerini yapma imkanları yok ise bu dersleri online proje, ödev gibi faaliyetlerle derslerini tamamlaması, bununla ilgili kararların ve planlamaların akademik birimler tarafından yapılması,
 6-İlahiyet, Spor Bilimleri ve Eğitim Fakültelerinin “Öğretmenlik Uygulaması” ile Eğitim Fakültesi’nin “Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması” derslerinin online olarak yapılması
7-Yukarıdaki 1,2,3,4,5 ve 6’ıncı maddelerde belirtilenlerin dışında, tüm akademik birimlerimizdeki bölümlerde/programlardaki derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması,
8-Yüz yüze yapılacak olan eğitimlerin 5 Nisan 2021 tarihinde başlaması,
9-2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yürütülen tüm eğitim öğretim faaliyetlerindeki; verilen derslerin, yapılan uygulamaların ve sınavların, 2914 sayılı kanunun 11’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi,
 10-Covid-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılacak birimlerde gerekli önlemlerin alınması, akademik ve idari personel ile öğrencilerin HES kodu alma zorunluluğunun bulunması, HES kodu olmayanların derslere girmemesi ve yüz yüze görüşmemeleri,
11-Salgın sürecindeki gelişmelere göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitemiz Senatosunun alacağı kararların uygulanması.